Naše okolí

Okoř

1,9 km
Okoř je zřícenina hradu, která se nachází v západní části stejnojmenné obce Okoř, zhruba 15 km severozápadně od centra hlavního města Prahy. Od roku 1965 je chráněn jako kulturní památka.

Levý Hradec

7,7 km
Místo, které můžeme bez váhání označit za první ohnisko křesťanství v Čechách a také první mocenské centrum přemyslovského státu, nehledejte na území hlavního města.

Hradiště Budeč

5,6 km
Jedenáct století starý kostel sv. Petra a Pavla na Budči je v jádru nejstarší stojící budovou v Česku. V roce 1967 byly hradiště i rotunda zapsány jako kulturní památky.

Noutonický kostel

0,7 km
Kostel sv. Jana Křtitele je situovaný na vyvýšenině východně od obce. Kostel s komponovaným schodištěm v průčelí je obklopen hřbitovem vymezeným ohradní zdí.

Železniční most u Okoře

3,6 km
Kamenný most o dvou obloucích, svedených na střední pilíř, zakončený římsou. Stavba byla zprovozněna r. 1873. Jedná se o unikátní dílo, jeho majestátnost nejlépe oceníte, když stojíte přímo před ním.

Nový Mlýn

2,2 km
Když se vydáte od Noutonic směrem na Okoř podél Zákolanského potoka, určitě se zastavte v zahradě Nový Mlýn. Tato zahrada slouží jako galerie pod širým nebem a zároveň je jako stvořená k odpočinku.