Noutonický kostel

Původní gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele postaven v pol. 14. stol. Koncem 17. stol. byl přestavěn barokně. Další úpravy proběhly v letech 1744 a 1895. Tehdy kostel získal svou dnešní podobu.
 

Kostel sv. Jana Křtitele je situovaný na vyvýšenině východně od obce. Kostel s komponovaným schodištěm v průčelí je obklopen hřbitovem vymezeným ohradní zdí. Areál je otevřený dvěma branami situovanými po stranách hlavního průčelí kostela. Funkční hřbitov je pokrytý vcelku pravidelnými řady náhrobků. Pochován je zde český skladatel a zpěvák Petr Hapka.